joi, 23 martie 2017

26 martie ZIUA SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII

Serviciului Român de Informații (SRI) a luat ființă pe 26 martie 1990, dar rădăcinile sale istorice sunt mult mai vechi. În anul 1865, Marele Stat Major a creat Secția a II-a, unitate care se ocupa cu culegerea și analizarea informațiilor cu caracter militar. La data de 19 aprilie 1892, s-a înființat Biroul Siguranței Generale, o unitate în cadrul Ministerului de Interne. În martie 1908, aceasta a devenit Direcția Poliției și Siguranței Generale.
În martie 1917, Mihail Moruzov a creat Biroul de Siguranță al Deltei Dunării, prima structură informativă civilă, care avea personal provenit din Siguranța Generală şi lucra exclusiv pentru Marele Cartier General. Această structură a fost desființată în vara anului 1920.
Pe 1 mai 1925, Mihail Moruzov a fost angajat în cadrul Secției a II-a a Marelui Stat Major, la Biroul de căutare a informațiilor. El a reuşit să convingă conducerea Marelui Stat Major să accepte înființarea unui Serviciu Secret, care să lucreze numai cu cetățeni civili, „pentru culegerea verificarea și completarea informațiilor care interesează armata”.
Ulterior, Moruzov a acţionat pentru scoaterea Serviciul Secret din structura armatei şi plasarea lui sub autoritatea Palatului Regal, acţiune finalizată în 1938.
La 12 noiembrie 1940, a fost emis decretul nr. 3818, cu privire la organizarea Serviciului Special de Informații, instituție care funcționa pe lângă Preşedinția Consiliului de Miniştri.
La 15 septembrie 1944, prin decretul nr. 1695, Serviciul Special de Informații şi-a schimbat numele în Serviciul de Informații şi a fost trecut în subordinea Ministerului de Război.
Prin decizia ministerială nr. 79 din 27 aprilie 1945, Serviciul de Informații a fost trecut în subordinea Preşedinției Consiliului de Miniştri şi a fost redenumit Serviciul Special de Informații.
La data de 30 august 1948, prin decretul nr. 221, a fost înființată Direcția Generală a Securității Poporului, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care a devenit, la 30 martie 1951, Direcția Generală a Securității Statului, având în structura sa şi o Direcție de Informații Externe.
Pe 20 septembrie 1952, DGSS s-a desprins din Ministerul de Interne şi s-a transformat în Ministerul Securității Statului, pentru ca, în septembrie 1953, să reintre în compunerea ministerului.
La 22 iulie 1967, a fost creat Departamentul Securității Statului, condus de Consiliul Securității Statului, al cărui preşedinte avea rang de ministru.
La 4 aprilie 1968, Consiliul Securității Statului s-a desprins din Ministerul de Interne, funcționând ca organ central, pentru ca în aprilie 1972 să revină în cadrul ministerului.
La data de 30 decembrie 1989, printr-o hotărâre a Frontului Salvării Naţionale, organele de securitate au fost dizolvate.
La data de 26 martie 1990, prin decretul nr. 181,

s-a înființat Serviciul Român de Informații, instituție de stat specializată în domeniul culegerii de informații privind siguranța națională, alături de Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne şi cel al Justiției. Activitatea acestora este coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În noiembrie 2001, CSAT a aprobat noul regulament de funcţionare al Serviciului Român de Informații.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu