joi, 23 martie 2017

25 martie ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE

Primele menţiuni cu privire la instituţia Agiei, precursoarea Poliţiei, s-au făcut în anul 1620, denumirea fiind folosită mai întâi în Ţara Românească, iar apoi şi în Moldova.
Atribuţiile Agiei au fost stabilite de către domnitorul Alexandru Ipsilanti, în anul 1775, una dintre cele mai importante fiind cea de menţinere a ordinii prin pieţe.
În anul 1822, domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu drapelul pe care era cusută sigla Agiei.
In 1821, Tudor Vladimirescu a acordat scutiri de taxe şi impozite celor însărcinaţi să menţină ordinea publică şi să apere proprietatea cetăţenilor. În 1831, prin Regulamentele Organice s-au stabilit primele măsuri privind constituirea Poliţiei Orăşeneşti, care avea atribuţii de protecţie, pază şi supraveghere a oraşelor. Astfel, Agia s-a transformat în Poliţie.
Pe timpul Revoluţiei de la 1848 a avut loc reorganizarea poliţiei, prin apariţia instituţiei şefului poliţiei Capitalei căruia i se subordona Guardia municipală.
La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vodă a emis Cronica poliţienească prin care erau reglementate sarcinile înaltei poliţii şi obişnuitei poliţii, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuţii în organizarea şi coordonarea activităţilor poliţieneşti.
Au fost succesiv promulgate Legea de organizare a poliţiei de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza (4 noiembrie 1860), Legea pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului (1 aprilie 1903), la iniţiativa lui Vasile Lascăr, ministru de interne şi Legea pentru organizarea poliţiei generale a statului (8 iulie 1929), prin care competenţele organelor de poliţie au fost permanent extinse şi s-au reglementat raporturile cu celelalte structuri ale statului.
Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 s-a înfiinţat Miliţia, iar prin Decretul - Lege nr. 2/27 decembrie 1989, s-a reînfiinţat Poliţia Română.
Din 1990, Poliţia Română a cunoscut mai multe etape de transformări, reglementate prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 şi Legea 218 din 23 aprilie 2002, menite să asigure siguranţa persoanelor, a colectivităţilor, drepturilor legitime ale cetăţenilor, precum şi a altor drepturi prevăzute în acte internaţionale la care România este parte.
Pe drapelul înmânat Marelui Agă de către domnitorul Grigore Dimitrie Ghica, alături de siglă Agiei se află o ghirlandă din aur în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună/Buna Vestire. Simbolul creştin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, a fost preluat şi pe actualul drapel al Poliţiei Române.


Deasemenea, prin art. 50 din Legea nr. 218/23.04.2002, ziua de 25 martie, când se sărbătoreşte Buna Vestire, a fost desemnată ca Ziua Poliţiei Române.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu