miercuri, 31 august 2016

Ziua Informaticienilor Militari

Ziua Informaticienilor Militari
 În această zi a anului 1963, s-a înființat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcția Generală a Înzestrării — primul organism cu atribuții de concepție, coordonare și înzestrare în domeniul informaticii militare și automatizării conducerii trupelor. 
Dintre momentele semnificative care au marcat o evoluție evidentă a structurilor de informatică menționăm transformarea, la 1 martie 1970, a Stației Centrale de Calcul în Centrul de Calcul al MApN, ca organ de execuție, precum și înființarea, la 15 iulie 1971, a Direcției Mecanizare și Automatizarea Conducerii Trupelor, ca organ de concepție în domeniul Marelui Stat Major și care preia în subordine Centrul de Calcul al MApN. Noii structuri i-au revenit, cu precădere, sarcini privind elaborarea concepției unitare de introducere a sistemelor informatice în MApN (30 sept. 1973) și înființarea structurilor organizatorice subordonate MStM pentru punerea în aplicare a acesteia: în 1975, Centrul de Calcul al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, iar în 1977, Centrul de Calcul al Marinei Militare.
Sarcina realizării aplicațiilor informatice pentru trupele de uscat a revenit Centrului de Calcul al MApN, precum și Secției de Cercetare Științifică de ACT, din subordinea Institutului Tehnic de Cercetare-Proiectare al Armatei, iar din anul 1996 Centrului de Calcul al Trupelor de Uscat, respectiv Oficiului de Calcul al Comandamentului Aviației Militare (1983).
În perioada 1990-1992 au intrat în dotarea armatei peste 1.000 de microcalculatoare cu utilizare individuală și în rețele, la sfârșitul anului 1996 existând peste 100 de rețele de calculatoare.
La 15 februarie 1994, domeniul ''informatică și ACT'' a fost asimilat ca ''serviciu'', având ca specialități: ofițeri ingineri calculatoare și echipamente de ACT, ofițeri informatică, maiștri militari tehnică de calcul și ofițeri pentru automatizarea conducerii acțiunilor Marinei Militare. Cu același prilej, au fost instituite emblema pentru domeniul IACT și semnul de armă specific, potrivit Calendarului Tradițiilor Militare (2010).
Preluat de pe

AGEPRES (http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/09/01/ziua-informaticienilor-militari-07-58-41)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu