duminică, 29 ianuarie 2017

ORDINEA DE ZI a adunarii generale anuale a CAR-PSM

ADUNAREA GENERALA ANUALA A CAR-PMS BRĂILA
ORDINEA DE ZI

1.     Raportul de activitate al Consiliului Director al CAR - PMS Brăila pe anul 2016.
2.     Bilanţul contabil al asociaţiei pe anul 2016.
3.     Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
4.     Raportul anual al președintelui comisiei de cenzori; concluzii şi propuneri.
5.     Dezbateri, propuneri şi aprobarea documentelor de la pct. 1 – 4.
6.     Discutarea şi aprobarea modificărilor la Regulamentul intern de                
funcţionare al CAR – PMS.

Este necesara prezenta majoritatii membrilor CAR-PMS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu