joi, 14 decembrie 2017

Pentru initierea actiunilor in instanta-RECALCULARE

PROCEDURA INITIERE PROCES RECALCULARE

Termenele in instanta sunt exclusiv calendaristice, nu lucratoare.
Dupa depunerea contestatiilor termenul de raspuns este de 45 zile,
·         daca raspunsul Comisiei de contestatii este trimis inainte de expirarea celor 45 zile, atunci se poate formula actiune in instanta in 30 zile de la data postei primirii raspunsului.
·         daca comisia nu raspunde in termenul de 45 zile, atunci dupa implinirea acestui termen se poate formula oricand actiune in instanta, max. 3 ani termen de prescriptie de la comunicarea deciziei de pensie.
    Actiunea in instanta se promoveaza exclusiv prin SCMD Bucuresti si pentru acest demers juridic sunt necesare urmatoarele DOCUMENTE:
1.      plata cotizatiei SCMD la zi(se elibereaza adeverinta de catre presedintele filialei);
2.      dovada platiii-300 lei onorariu pentru instanta, toate caile procesuale fond si recurs. taxa se plateste in contul SCMD sau la sediu cu mentiunea obligatorie - "taxa proces recalculare 223"
3.      4 ex. copii xerox,  certificate de membrul de sindicat, "Conform cu originalul"+ semnatura- pix albastru, de pe urmatoarele documente(pe fiecare fila)
a.      decizia de recalculare L/223 + anexe si plicul de primire fata/verso, cu data de primire lizibila; 
b.      decizia de pensie primita anterior + anexe; 
c.       contestatie cu dovada trimiterii- confirmarea de primire; 
d.      raspuns contestatie (daca exista)+plic fata/verso cu data de primire lizibila;
4.      talon pensie recen(1-2 luni)t;
5.      carte de identitate;
6.      2 imputerniciri reprezentare in instanta,model aflat la sediul filialei - completat olograf de fiecare contestator-pix albastru: 1 pentru fond si 1 pentru recurs.

Aceste documente se introduc in plic si se expediaza de catre petent, cu confirmare de primire  la:
S.C.M.D. Departament Juridic

Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, cod postal 013152, Oficiul Postal nr. 26

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu